Tìm nhà ở TP Hồ Chí Minh
Giá từ đ đến đ
Giá từ đ đến đ

Dịch vụ tin cậy

Chủ nhà

Ký gửi nhà

Hợp tác môi giới

Liên kết bán hàng

Khách mua

Tìm kiếm nhà, tư vấn, chuẩn bị thủ tục giá cả

Khách thuê

Xem nhà, chuẩn bị hợp đồng

CĂN HỘ CHO THUÊ NỔI BẬT

CĂN HỘ CHÀO BÁN NỔI BẬT

DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

Nhà đầu tư
Tập đoàn Sunwah Group
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
52 - 133 m2
Khoảng giá
75-82 tr/m2
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
61-142 m2
Khoảng giá
3250 $/m2

DỰ ÁN ĐÃ BÀN GIAO

Nhà đầu tư
Tập đoàn Hà Đô
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
52 - 123 m2
Khoảng giá
70tr/m2
Nhà đầu tư
Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
61-142 m2
Khoảng giá
3250 $/m2
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
46 - 174 m2
Khoảng giá
3250 $/m2
Nhà đầu tư
Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Điền
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
61-142 m2
Khoảng giá
3250 $/m2
Nhà đầu tư
Tập đoàn Vingroup – Công ty cổ phần
Loại hình
Căn Hộ
Diện tích
29.9 - 81.7 m2
Khoảng giá
3250 $/m2